Wirtualne wycieczki – 4

Ojciec

Duda codziennie dostarcza dowodu,

Że jest troskliwym ojcem narodu,

W dobie zarazy udaje mu się,

Aby żerować na koronawirusie.

(fraszka Jana Zacharskiego)

W związku z szerzącą się w Polsce epidemią koronawirusa ROWERAKI zapraszają na wirtualne wycieczki po okolicy. Przedstawimy miejsca, które w wolnym czasie warto poznać. Takie czasy – musimy zostać w domu.

 

Przedwojenne rzemiosło

Przeglądając archiwa z okresu międzywojennego bez problemu odnajdujemy jak wyglądała gospodarka  w Wohyniu ponad 90 lat temu. Nazwiska przedstawione poniżej w większości są pochodzenia żydowskiego, ale na pewno część z nich pamiętają jeszcze najstarsi mieszkańcy naszej miejscowości. Są również takie, które szczególnie zwracają naszą uwagę, bo są to przodkowie żyjących obecnie.

Poniżej przedstawiamy fragment Księgi adresowej Polski z 1928 r. w części dotyczącej Wohynia.

Wohyń – osada miejska, pow. Radzyń, sąd okręgowy – Biała P., 2579 mieszk.
Urząd Gminy, targi – co czwartek, jarmarki po 1 każdego miesiąca.

Akuszerki – Mazurkiewicz R.

Apteki – Borecki N.

Bydło – handel – Mącarz A., Mącarz B., Pasternak J., Pasternak M., Wojtyniak A.

Cieśle – Banachowicz

Czapnicy – Cienki H.

Felczerzy – Pyszniewski St., Wajsman H.

Fryzjerzy – Wajsman K.

Galanteria – Kimel J., Lerman R., Nowomiast M., Widelec D.

Kamasznicy – Grynblat B.

Kaszarnie – Skórnik D., Szpigelsztejn B.

Kolonialne art. – Papier E., Widelec E.

Kołodzieje – Zylberminc

Kooperatywy – Kółko Rolnicze, Okręgowa Spółdzielnia Stowarzyszenia Spożywców

Kowale – Gabryszak A., Wachowicz J., Zalega F.

Krawcy – Altbier H., Edelman U., Grabarz S., Gerszman D., Mleczak Sz.,   Pejsachowicz B., Pejsachowicz H., Pejsachowicz M.

Kuśnierze – Sztorman M.

Manufaktura – Fajgenbaum N., Goldwaser M., Len H., Lipszyc E., Rybak I.

Młyny – Sowiński S. (parowy)

Murarze – Karokolski J., Łoboda S., Pawelec P.

Olejarnie – Englender M., Goldreich S., Sowiński S., Szpigelsztejn S.

Piekarze – Bystrowicz M., Gotesdyner O., Kramarz Ch., Sztatman Ch.

Piwiarnie – Edelman F., Nisenbaum F., Wajnberg B.

Rzeźnicy – Wachulak J.

Siodlarze – Elkenbaum J.

Skóry – Białer M., Kahan J.

Spożywcze art. – Liberman M., Tenenbaum Sz.

Stolarze – Petkowicz J.

Szewcy – Bakoński Sz., Jakimiec Sz., Szarfsztejn Sz., Wajsman A., Winogrady D.

Ubrania gotowe – Rozmaryn L., Tenenbaum A., Tenenbaum B.

Wiatraki – Manowiec J.

Wódki – Kopłuszuk K.

Zboże – Dobry Ch., Goldrejch K., Wajnberg B.

Zegarmistrze – Herszman D.

Żelazo – Berenzohn R., Flinkier A., Wajnberg B.

 

Bezwola:

ogrod. zakład – Demianiuk M.

wiatrak – Antoniuk J.

 

Starosta radzyński – Michał Wazowski,

szpital sejmikowy – dyr. – dr Stanisław Sitkowski

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.