Dzień z historią

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety Gościniec Brzozowica Duża” 1 października grupa Roweraków udała w 30 kilometrową podróż (w jedną stronę), by poznawać północne zakątki powiatu. mniej znane historycznie miejsca w Polskowoli i Brzozowicy Dużej warte były poświęcenia kolejnej niedzieli. Pierwsza miejscowość związana jest mocno z postacią księdza Lucjana Niedzielaka i czasów powojennych mówiąc najogólniej o umacnianiu władzy ludowej i tragizmu tamtych dni. Druga, to „Ścieżka historyczno – przyrodnicza Brzozowica” ukazująca walory przyrodnicze terenu jak i rys historyczny.
Na trasie znajdują się dwa obiekty historyczne – kapliczka symbolizująca ustąpienie pożaru zagrażającego wsi Brzozowica oraz kopiec upamiętniający rocznice śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. „Dzień z Historią” zorganizowany przez miejscowe stowarzyszenie powinien przejść do historii, po pierwsze, że przybliżył nam najnowszą historie Polski, po wtóre, że nie tylko zaproszeni goście, ale i cała społeczność przybyła na uroczystości została zaproszona na obiad. Justynie i wszystkim aktywnym kobietom dziękujemy i zapraszamy do Wohynia.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.