• CYTAT DNIA
    "Być pobitym to jeszcze nic, ważne jest, przez kogo"
    Bonaparte Napoleon

Rocznica Sejmu w Wohyniu

Za czasów króla Zygmunta Augusta, dokładnie 450 lat temu Wohyń był miejscem, gdzie zjechała szlachta litewska, by zdecydować w imieniu całego Wielkiego Księstwa Litewskiego o tym, czy warto z Koroną zawierać unię zwaną później lubelską i zjednoczyć oba narody w Rzeczpospolitą Obojga Narodów będącą w tamtych latach drugim obszarowo po księstwie moskiewskim państwem w Europie. W którym miejscu spotkali się dostojnicy litewscy jeszcze nie wiadomo, na razie jest tylko pewne, że był u nas dwór królewski, który ufundował starosta wohyński Eustachy Wołłowicz, będący jednocześnie zaufanym Zygmunta Augusta pełniąc m.in. rolę marszałka nadwornego.
Spotkanie na ten temat w rocznicę pobytu króla Zygmunta Augusta w Wohyniu przygotowało Stowarzyszenie Roweraki w Gminnym Centrum Kultury 29 grudnia br. Przedstawiono i omówiono materiały otrzymane z lubelskiej organizacji “Unia Szlaków Zachód-Wschód” i własne. Zainteresowanych lokalna historią było ponad 30 osób. Może z tak licznej grupy znajdą się tacy, co wspólnie z organizatorami spotkania będą chcieli odnaleźć dwór królewski i poznawać to, co do tej pory było wielką niewiadomą. Organizatorzy postarali się by na słodko przy kawie porozmawiać o jakże istotnych wydarzeniach z XVI wieku
Wystawa materiałów będzie prezentowana w GCK jeszcze dwa tygodnie. Zapraszamy.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.